ساخت اسپول

ساخت اسپول و اسلیو ( در صورت وجود )  برای انواع شیرها با کمترین تلورانس و نشتی و بهترین کیفیت انجام می شود. یکی از بزرگترین مشکلات در صنعت هیدرولیک، افت فشار ناشی از نشتی داخلی شیر می باشد که به مرور زمان و در اثر سایش بین اسپول و اسلیو به وجود می آید. پروسه ساخت اسپول بسیار پیچیده است و نیاز به دقت بسیار بالایی دارد که متخصصان شرکت هیدرو صنعت پایا به این قضیه اشراف کامل داشته و نشتی دراسپولهای ساخته شده در شیرهای قبلی بسیار نزدیک به صفر بوده که البته عمر و کیفیتشان نیز به اندازه اسپول فابریک بوده است.