تعمیر برد

حساس ترین قسمت شیرهای پروپورشنال، برد آنها میباشد.کار نکردن شیر، لرزش، حرکت با نوسان جک ها، عدم ارائه فیدبک به اپراتور و . . . همگی از علایم خرابی برد میباشد.روال تعمیر برد به اینگونه است که پس از شناسایی و تعمیر (یا جایگزینی) قطعه معیوب و رفع عیب، عملیات کالیبراسیون روی شیر انجام می شود.درصورت وجود نداشتن نوسان و تناقض در عملکرد ،شیر تنظیم و ارسال میگردد. با وجود قطعات غیر اصلی در بازار و عدم اطمینان به این قطعات،شرکت هیدرو صنعت پایا دسترسی به قطعات اصلی داشته و پس تعمیر به مدت ۶ ماه شیر تعمیری را گارانتی میکند.